Đi vệ sinh, du khách sốc nặng khi thấy đồng hồ đếm ngược thời gian