Những thiết bị điện vẫn dùng tốt khi ô tô đã tắt máy-Giới thiệu F8BETb