Ba tháng tới, nhiệt độ xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều nămF8BET