Manila bác tin Trung Quốc giải cứu ngư dân Philippines-Sâm Lốc F8BET

    / / /