Tàu phá băng mới của Nga hướng đến chinh phục vùng cực?-điều khoản F8BET