Cháy lớn giữa nắng nóng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy